Psikolojik Ölçme Araçları

Uyarlamasını yaptığımız aşağıdaki ölçme araçlarını akademik araştırmalarınızda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca izin almanıza gerek yoktur. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ölçeği indirebilirsiniz.Telif hakları nedeniyle ölçeklerin makalelerini buraya koyamıyorum. Onları da, yayınlanan dergilerin sayfalarından temin edebilirsiniz. Anlamadığınız bir nokta olursa, iletişim sayfamızdan sorularınızı iletebilirsiniz. (Psikolojik Ölçekler)

İyi çalışmalar dilerim.

1. OXFORD MUTLULUK ÖLÇEĞİ – Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2012). “Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi” Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25, 297-304. Oxfordturkçe

2. OXFORD MUTLULUK ÖLÇEĞİ-KISA FORMU – Doğan, T., ve Çötok, N. A. (2011). “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 165-172.kısa oxford (1)

3. ÖZNEL MUTLULUK ÖLÇEĞİ – Doğan, T., ve Totan, T. (2013). Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), 23-31.Öznel Mutluluk Ölçeği

4. KISA PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÖLÇEĞİ – Doğan, T. (2015) Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being. 3(1), 93-102.PsikolojikSağlamlıkÖlçeği

5. İKİ BOYUTLU BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ – Doğan, T. (2011). Two-Dimensional Self-Esteem: Adaptation of the SelfLiking/Self-Competence Scale into Turkish, a Validity and Reliability Study. Education and Science, 36 (162), 126-137.benlik (1)

6. İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK ÖLÇEĞİ – Doğan, T., Çetin B., ve Sungur, M. Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10,271-277.iş yaşamında yalnızlık ölçeği

7. TROMSO SOSYAL ZEKA ÖLÇEĞİ – Doğan, T. ve Çetin B. (2009). Tromso Sosyal Zeka Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 691-720.sosyal zeka olcegi (1)

8. TORONTO EMPATİ ÖLÇEĞİ – Totan, T., ve Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Eurasian Journal of Educational Research, 46, 178-179.empati ölçeği

9. SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ÖLÇEĞİ – Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 151-159.SGKÖ

10. OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARI ÖLÇEĞİ – Doğan, T., ve Aydın, F. T. (2020). Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Geliştirilmesi. HAYEF: Journal of Education, 17(1); 1-19.Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği

11. UCLA YALNIZLIK ÖLÇEĞİ KISA FORMU – Doğan, T., Çötok, N. A. ve Tekin, E. G. (2011). Reliability and validity of the Turkish version of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) among university students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 15, 2058-2062. UCLA