Akademik Yayınlar

Akademik Yayınlar

Doğan, T., & Eryılmaz, A. (2014). The Role of Social Intelligence in Happiness. Croatian Journal of Education, 16 (3), 863-878. (SSCI)

Doğan, T., Tuğut, N., & Gölbaşı, Z. (2013). The Relationship Between Sexual Quality of Life, Happiness, and Satisfaction with Life in Married Turkish Women. Sexuality and Disability, 31(3), 239-247. (SSCI)

Silman, F. ve Doğan, T. (2013). Social Intelligence as a Predictor of Loneliness in the Workplace. The Spanish Journal of Psychology, 16 (1), 1-6.

Eryılmaz, A., & Doğan, T. (2013). The Mediator Role of Need Satisfaction between Subjective Well-Being and Romantic Relationships Quality. Eurasian Journal of Educational Research, 53, 79-96. (SSCI)

Totan, T., ve Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Eurasian Journal of Educational Research, 46, 178-179. (SSCI)

Doğan, T. (2011). Two-Dimensional Self-Esteem: Adaptation of the SelfLiking/Self-Competence Scale into Turkish, a Validity and Reliability Study. Education and Science, 36 (162), 126-137. (SSCI)

Doğan, T., Çetin B., ve Sungur, M. Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10,271-277. (SCI)

Doğan, T. ve Çetin B. (2009). Tromso Sosyal Zeka Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 691-720. (SSCI)

Doğan, T., Eryılmaz, A. (2013). “İki Boyutlu Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki ilişkilerin İncelenmesi” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 107-117.

Doğan, T. (2013). “Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öznel İyi Oluş” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14,(1), 56-64.

Doğan, T., Sapmaz, F., ve Çötok, N. A. (2013). “Öz-eleştiri ve Mutluluk” Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (1), 391-400.

Doğan, T., Eryılmaz, A. (2012). “Akademisyenlerde İşle İlgili İhtiyaç Doyumu ve Öznel İyi Oluş” Ege Akademik Bakış Dergisi, 12(3), 383-389.

Eryılmaz, A., ve Doğan, T. (2012). “İş Yaşamında Öznel İyi Oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin İncelenmesi” Klinik Psikiyatri Dergisi, 15, 49-55.

Doğan, T., Sapmaz, F. (2012). “Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öznel İyi Oluş” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 585-601.

Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2012). “Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi” Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25, 297-304.

Doğan, T., Tekin, E. G., ve Katrancıoğlu, A. (2011). Feeding your feelings: A SelfReport Measure of Emotional Eating. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 15, 2074–2077.

Akademik Yayınlar