Umut Sahip Olmaya Değer mi?

Umut, insana özgü temel niteliklerden biridir. İnsanı umut eden varlık olarak tanımlamak yanlış olmaz. Umut, saf haliyle bir duygu olarak bilinse de aynı zamanda bir inanç, bir tutum, bir düşünme tarzı ve bir karakter halidir. Ayrıca ele alındığı bağlam açısından spiritüel, varoluşsal ve duygusal bir fenomendir. Bu çok yönlü yapısı umut araştırmalarına zenginlik katmaktadır. Pek çok bilim insanı ve düşünür umudu farklı açılardan ele almakta ve konu üzerinde derinlemesine araştırmalar yapmakta ya da görüşler ileri sürmektedirler. Umudun değeri ve önemi nereden gelmektedir? Umut sahip olmaya değer mi? Umudun değerini ve…

Devamı