İnsan Çabasının Ayrılmaz Teşvikçisi Umut

Umut insan olmanın ayırt edici bir özelliğidir, varoluşumuzun bir parçasıdır, doğamızda vardır. Umutsuzluk ise yabancımızdır, öğrenilmiştir. Son yıllarda pozitif psikoloji yaklaşımının da etkisiyle kavram üzerinde daha fazla durulmaya başlanmış ve konu farklı boyutlarıyla incelenmeye başlanmıştır. Umut literatürde, bir duygu, inanç, düşünce tarzı ve karakter gücü olarak ele alınmıştır. Umut kelimesi, ummaktan türetilmiştir ve geleceğe dönük olmayı, beklentiyi ifade eder. Bu beklenti sürecine kişinin dahil olması ya da olmamasına göre umudu, aktif ve pasif umut olarak ikiye ayırabiliriz. “Yarın yürüyüş yapacağım, yağmur yağmamasını umuyorum” diyen bir kişinin umudu pasif umut olarak…

Devamı