1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Pazar Tem 05

Dr. Tayfun DOĞAN / Psikolojik Danışman

PDF Yazdır E-posta

Yazar Admin Salı, 08 Şubat 2011 20:20

1979 yılında Niğde? de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Niğde? de tamamladım. 2003 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimini tamamladım. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ?Üniversite öğrencilerinin sosyal zeka düzeylerinin depresyon ve bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi? konulu yüksek lisans tezini ve ?Bilişsel ve Kendini Değerlendirme Süreçlerinin Sosyal Anksiyete Açısından İncelenmesi? adlı doktora tezini tamamladım. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneğinden ?Bilişsel Davranışçı Terapi? eğitimi ve süpervizyonu aldım. International Center of Positive and Transcultural Psychotherapy (ICCP) tarafindan verilen Pozitif Psikoterapi eğitimlerine katıldım. Halen ?Kişilerarası İlişkiler Terapisi? ile ilgilenmekte ve bu konuda çalışmalar yapmaktayım. Ayrıca EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme? eğitimini tamamladım.  Hipnoz eğitimlerine katıldım. Sakarya Üniversitesinde akademisyenliğinin yanısıra, İstanbul Kadıköy?de  özel bir psikoterapi merkezinde psikolojik danışmanlık yapmaktayım. Psikolojik danışma sürecinde bilişsel terapi, kişilerarası ilişkiler terapisi, hipnoz  ve EMDR yöntemlerini kullanmaktayım. Bireyi ve sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele almakta derinlemesine bir şekilde her yönüyle değerlendirmekteyim. Psikolojik sorunların nedenlerinin bir çok faktörden kaynaklandığı gerçeğini göz önünde bulundurarak bu yaklaşımın bir zorunluluk olduğunu düşünmekteyim. Mutluluğun elde edilebilir ve bireye bağlı olduğu teorisi sayısız çalışmada ortaya konmuştur. Bu doğrultuda mutluluğu artırmaya yönelik pek çok etkinliğin ve stratejinin bireyin gayretiyle onu hedefine ulaştıracağına inanmaktayım. Mesleğime aşığım, yeniden dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerdim. Psikolojik destek sağladığım ve mutluluğuna katkıda bulunabildiğim, acılarının azalmasına yardımcı olabildiğim danışanlarımın gözlerindeki gülümsemeye paha biçilemez.

Akademik İlgi Alanları

-Bilişsel terapi

-Kişilerarası İlişkiler terapisi

-EMDR ve Hipnoz

-Pozitif Psikoloji (Mutluluk, Yaşam Doyumu, İyimserlik, Yaşamın Anlamı vs.)

-İnsan İlişkileri ve İletişim

-Depresyon, Sosyal Fobi

tayfun1

 

Akademik Yayınlarından Örnekler

1. Doğan, T. ve Totan, T. (2010). ?Sosyal Fobide Bilişsel Süreçleri Değerlendirmeye Yönelik Yeni Bir Ölçme Aracı: Sosyal Düşünceler ve İnançlar Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği? Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1),504-520.

2. Doğan, T., ve Çetin, B. (2008). ?Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeylerinin Depresyon ve Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi? Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-19.

3. Doğan, T., Sapmaz, F. (2009). ?Sosyal Anksiyete Bozukluğunun (Sosyal Fobi) Doğası: Bir Gözden Geçirme?, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4),425-438.

4. Çetin, B., Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2010). ?Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu?nun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması? Eğitim ve Bilim, 35 (156), 205-216. (SSCI)

5. Doğan, T., Çetin B., ve Sungur, M. Z. (2009). ?İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması? Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10,271-277. (SCI)

6. Doğan, T. (2010). ?Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği?nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması?, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (SSCI)

7. Doğan, T., ve Totan, T. (2010). ?Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması?, Uluslararası Akademik Bakış Dergisi. 22, 1-21.

8.  Doğan, T. ve Çetin B. (2009). ?Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması? Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 691-720. (SSCI)

9. Doğan, T., Totan T., ve Sapmaz, F. (2009). ?Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Sosyal Zeka?, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 236-248.

10. Doğan, T., ve Sapmaz, F. ?İnsan İlişkilerine Kapsamlı Bir Bakış: Sosyal Zeka? 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla.

11. Doğan, T., T. Totan ve F. Sapmaz, ?Toronto Empati Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi? 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, sf. 184, 21-23 Ekim 2009, Adana.

12. Sapmaz, F., Doğan, T. ve T. Totan, ?Görünüş Şemaları Ölçeği?nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği? Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 2. Ulusal Kongresi, sf. 58, 6-8 Kasım 2009, İstanbul.

13. Sapmaz, F. ve Doğan, T. ?Mükemmeliyetçilik? 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla.

14. Doğan, T. (2011).  Ucla Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu'nun Türkçe Uyarlaması. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2058?2062.

15. Doğan, T. ve Totan, T. (2011-Süreçte). Öznel Mutlululuk (Subjective Happiness Scale) Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

16. Doğan, T. (2011-Süreçte). Mutluluk Yönelimi Ölçeğinin (Happiness Orientation Scale) Türkçe uyarlaması.

17. Doğan, T. (2011-Süreçte). İş yaşamında temel doyum ihtiyaçları ölçeğinin (Work related basic need satisfaction scale) Türkçe uyarlaması.

18. Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. (Utrecht work engagement scale)

19. Doğan, T. (2011). İki Boyutlu Benlik Saygısı: Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36 (162), 126-137. (SSCI)

 

 

Günün Sözü

Umma ki, küsmeyesin!

Kişiselleştir

Sitemizin renk düzenini isteğinize göre değiştirerek, kişiselleştirebilirsiniz...