• Pozitif Psikoloji Araştırmaları ve Yeni Bir Dergi

  • İnsan neden ruh sağlığı uzmanı olmayı seçer?

  • Mutluluğa Bilimsel Açıdan Bir Bakış

  • Röportaj: Nasıl mutlu olunur?

  • Röportaj: Pozitif Psikoloji nedir ve neden önemlidir?

  • İyi bir yaşam nasıl olmalıdır?

  • Psikolojik ihtiyaçlarınız yeterince karşılanıyor mu?

  • Evliler mi mutlu, mutlular mı evli?

  • Mutlu insanların ortak özellikleri

  • Mutluluğun Anahtarı: Şükretmek

Pozitif Psikoloji Araştırmaları ve Yeni Bir Dergi

Psikoloji bilimi genel olarak, insan davranışlarının olumsuz yönlerine odaklanmış ve daha çok ruh sağlığı bozukluklarını tedavi edici bir göreve soyunmuştur. Bunda, psikoloji biliminin henüz geliştiği dönemlerde, birinci ve ikinci dünya savaşı gibi insanlık tarihinin en büyük felaketlerinin olması önemli etkendir. Bunun dışında, ilk dönem psikoloji bilimiyle uğraşan bilim adamlarının neredeyse tamamının psikiyatri ve tıp kökenli […]

İnsan neden ruh sağlığı uzmanı olmayı seçer?

İnsanların meslek seçimleri, pek çok seçimlerinde olduğu gibi, tesadüf değildir. Ruh sağlığı ile ilgili yardım mesleklerini seçen insanların da, hepsi olmasa bile önemli bir kısmı, kendi sorunlarına da çözüm bulma umuduyla ya da motivasyonuyla bu meslekleri seçmektedirler. Psikolojik Danışmanlık bölümünü seçen öğrencilerin ilk derslerinde her zaman, neden bu bölümü seçtiklerini sorarım. Bu konuda, son yıllarda […]

Mutluluğa Bilimsel Açıdan Bir Bakış

Tüm insanlar için ortak bir yaşam amacından söz edilebilir mi? Yani evrensel olarak tüm insanların ulaşmak istediği bir yaşam amacı söz konusu mudur? Bu soruyu “evet” olarak cevaplayabiliriz. Mutluluk kavramı tüm insanların ulaşmak istedikleri, insan davranışlarının nihai amacı olarak ifade edilebilecek bir kavramdır. Peki, nedir mutluluk? Tanımlanabilir mi? Ölçülebilir mi?  Artırılabilir mi? Belirleyicileri nelerdir? Mutluluk, […]

Röportaj: Nasıl mutlu olunur?

Nasıl mutlu olabiliriz, hepimizin sorusu. Bu soruyu kendine sormayan yoktur diye düşünüyorum. İşin biraz bilimsel taraflarına göz atalım istedim ve bu işi bilimsel olarak yapan Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doç. Dr. Tayfun DOĞAN ile konuştuk. İlginizi çekeceğini umuyorum: AÖ: Sosyal medyada “Mutluluk araştırmacısı” diye bir sıfat kullanıyorsunuz? Mutluluk mu arıyorsunuz yoksa mutluluğu araştırıyor musunuz? Mutluluk araştırılabilecek […]

Röportaj: Pozitif Psikoloji nedir ve neden önemlidir?

Pozitif psikoloji ile ilgili çalışıyorsunuz ve bu akımın Türkiye’de ki öncülerindensiniz? Nasıl oldu bu alana ilgi duymanız? Tayfun Doğan (TD): Doktora eğitimim sonrasında mutluluk konusu üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştım ve bu konu üzerinde çalıştıkça daha derin bilgilere ulaşmaya başladım. Bu alanda bilgi sahibi oldukça da daha çok sevmeye başladım. Sonrasında ise bu bir tutkuya dönüştü diyebilirim. […]

İyi bir yaşam nasıl olmalıdır?

‘İyi hayat nedir ve nasıl olmalıdır?’ sorusu ilk çağlardan beri filozofların ve düşünürlerin üzerinde fikir yürüttükleri bir konu olmuştur. Halen de konu üzerinde bilimsel ve felsefi anlamda çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda, kim için ‘iyi yaşadı’ ya da ‘dolu dolu yaşadı’ diyebiliriz acaba? Hazcı bakış açısıyla, yaşamdan en çok keyif alan kişi mi iyi bir yaşam sürmüştür. Yoksa hayatının […]

Psikolojik ihtiyaçlarınız yeterince karşılanıyor mu?

Yeme, içme, nefes alıp verme ve cinsellik temel fizyolojik ihtiyaçlarımızdandır. Bu fizyolojik (bedensel) ihtiyaçlarımızın yeterli düzeyde karşılanması yaşam kalitemiz ve sağlığımız açısından önemlidir. Bedensel ihtiyaçlarımız gibi psikolojik ihtiyaçlarımız da söz konusudur. Ruh sağlığının korunması ve bunun da ötesinde mutlu olabilmek için psikolojik ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanması zorunludur. Nedir psikolojik ihtiyaçlar? İnsanların psikolojik ihtiyaçlarının neler olduğu […]

Evliler mi mutlu, mutlular mı evli?

Evlilik mi insanları mutlu ediyor, mutlu insanlar mı evleniyor? Evlilik, birey açısından en önemli yaşam alanlarından birisi olarak değerlendirilebilir. Evlilik ve mutluluk ilişkisini ele alan pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda, evlilik durumu açısından, evli bireylerin, hiç evlenmemiş ya da boşanmış olan bireylere göre daha mutlu olduklarına yönelik bulgular elde edildiği görülmektedir. Bunun dışında evli […]

Mutlu insanların ortak özellikleri

Tüm psikolojik özelliklerde olduğu gibi, bireylerin mutluluk düzeylerinde de farklılıklar gözlenmektedir. Bazı insanlar diğerlerine göre daha mutlular. Hal böyle olunca, mutlu insanların ne gibi özelliklere sahip olduklarına yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda bazen, araştırma kapsamındaki en mutlu bireylerin özellikleri incelenmiş, bazen de mutluluk düzeyi en yüksek olan grupla, en düşük olan grup karşılaştırılmıştır. Peki, mutlu […]

Mutluluğun Anahtarı: Şükretmek

Pozitif psikolojinin ilgi çekici konularından birisi de “şükran”dır. Türkçe bilimsel çalışmalarda şükran yerine “minnettarlık” ifadesi yaygın olarak kullanılsa da şükran duyma, şükretme ifadeler daha anlaşılır görünmektedir. Ayrıca “minnettarlık” ifadesi “minnet etme”, borçlu olma gibi bir çağrışım yaptığından dolayı kişilerde olumsuz bir algıya da neden olabilmektedir. Şükretmek, mutluluğa katkısı belirlenen ve bireylerin ruh hallerini ölçülebilecek şekilde değiştiren ve etkileyen bir etkendir. […]